Carificare nr 1 / Clarification no1
Solicitare ofertant: Bidder request:

In anexa1_Formular4_Annex1_Form4_V1_Specificatii Tehnice_Technical Specification_25.04.209, solicitati ca “Ofertantul sa scolarizeze technicienii beneficiarului pe principiul Train-the-trainer. Dupa finalizarea scolarizarii, personalul beneficiarului va primi un certificat ce ii permite sa realizeze: instalarea, punerea in functiune, mentenanta preventiva si corectiva, interventii de service (Level3 suport), operatiuni de la distanta si instruirea la randul lui a altor persoane in numele ofertantului. Orice interventie asupra echipamentului de catre personalul scolarizat nu va afecta perioada de garantie a echipamentului. Scolarizarea si certificarea nu va implica costuri suplimentare pentru beneficiar (ex. transport, cazare, etc.)”

Va rugam sa ne comunicati numarul exact de persoane pe care intentionati sa le scolarizati. / In Appendix1_Formular4_Annex1_Form4_V1_Technical_Technical Specification_25.04.209, you require “the bidder will train the beneficiary’s technicians on the principle train-the-trainer. After training, the beneficiary personnel will receive a certificate that allows them to perform installation, commissioning, preventive and corrective maintenance, service interventions (Level3 support), remote operations and the training of additional persons in the name of the bidder. Any maintenance work performed by trained personnel does not harm the equipment warranty period. The training and certification will not incur any additional costs for the beneficiary (e.g. travel, accommodation, etc.)”
Please tell us the exact number of people you plan to train.

Raspuns /Response:

Ofertantul va asigura scolarizarea si certificarea pentru 2 persoane / The Bidder will provide training and certification for 2 persons.

 

Carificare nr 2 / Clarification no2
Solicitare ofertant: Bidder request:

In capitolul IV scrie ca in termen de 10 zile de la declararea castigatorului se va semna contractul. Ne puteti trimite draftul de contract pentru a vedea daca avem amendamente.  /  In Chapter IV it is written that within ten days of the declaration of the winner the contract will be signed. You can send us the draft contract to see if we have any amendments.

Raspuns /Response:

Pentru un flux cat mai bun, se va merge pe draftul de contract al furnizorului, cu negocierea  si completarea acelor clauze care necesita acest aspect, in concordanta totala cu conditiile documentatiei achizitiei.

/ For a better flow, it will go to the contractor’s draft contract, negotiating and completing those clauses that require this, in full compliance with the terms of the procurement documentation.

 

Clarificare nr. 3 / Clarification no. 3
Solicitare ofertant:

Bidder request:

  1. In “07.ANEXA1_FORMULAR 4_ANNEX1_FORM 4_V1_Specificatii Tehnice_Technical Specifications_25.04.2019” solicitati la pozitia 9 ca statiile de incarcare sa fie prevazute cu buton de urgenta. Va rugam sa ne precizati daca acest criteriu este unul eliminatoriu, deoarece standardele IEC61851-1, IEC61851-23 și IEC61851-24 nu prevăd un buton de oprire de urgență ca parte a conceptului de siguranță al unui sistem de încărcare EV.

In “07.ANEXA1_FORMULAR 4_ANNEX1_FORM 4_V1_Specificatii Tehnice_Technical Specifications_25.04.2019” you request that at position 9 the charging stations to be equipped with an emergency stop button. Please advise if this is an essential eligibility criteria, because IEC61851-1, IEC61851-23 and IEC61851-24 standards do not foresee an emergency stop button as part of the safety concept of an EV charging system.

 

Raspuns/Response:

 Existenta butonului de oprire de urgenta NU este unu criteriu eliminatoriu. In schimb,  va rugam sa detaliati procedura de oprire a sesiunii de incarcare in caz de urgenta / The existence of an emergency stop button is NOT an essential eligibility criteria, nonetheless, please give details on the procedure for stopping the charging session in case of an emergency.

 

  1. La pozitia 102 din “07.ANEXA1_FORMULAR 4_ANNEX1_FORM 4_V1_Specificatii Tehnice_Technical Specifications_25.04.2019” solicitati ca echipamentul sa fie in concordanta cu EN61000-6-3 (2007) A1 (2011), class B. Va rugam sa precizati daca acest criteriu trebuie indeplinit doar de punctul de incarcare, sau si de cabinetul de putere in cazul in care acesta este instalat separate.

Ap position 102 from “07.ANEXA1_FORMULAR 4_ANNEX1_FORM 4_V1_Specificatii Tehnice_Technical Specifications_25.04.2019” you request that the equipment to be in accordance with EN61000-6-3 (2007) A1 (2011), class B. Please advise if this criteria applies only to the charge point (kiosk/unit) or also to the power cabinet, in case this one is installed in a separate location.

 

Raspuns/Response:

 Compatibilitatea cu standardul EN61000-6-3 (2007) A1 (2011), class B este obligatorie in punctul de interactiune intre utilizator si statia de incarcare (totem / post incarcare / kiosk / unitate utilizator / etc.). In cazul in care cabinetul de putere este amplasat separat, compatibilitatea nu este obligatorie. / Compatibility with EN61000-6-3 (2007) A1 (2011), class B standard is mandatory at the interaction point between the user and the charging station (totem / charge post / kiosk / user unit / etc.). In case the power cabinet is placed separately, compatibility is not mandatory

 

Clarificare nr. 4 / Clarification no. 4
Solicitare ofertant:  /Bidder request:

in 07.ANEXA1_FORMULAR 4_ANNEX1_FORM 4_V1_Specificatii Tehnice_Technical Specifications_25.04.2019.xlsx este mentionata temperatura de functionare -25degC to +50degC. Este acest criteriu eliminatoriu daca statia poate functiona la temperatura de +50degC prin reducerea puterii? Temperatura de functionare -30°C – +40°C (+55°C cu reducerea puterii)  / In the 07.ANEXA1_FORMULAR 4_ANNEX1_FORM 4_V1_Specificatii Tehnice_Technical Specifications_25.04.2019.xlsx  it is mentioned that the functioning temperature must be -25degC to +50degC. Is this a eliminatory criteria if the station can  function at +50degC with derating? Operating temperature range -30°C – +40°C (+55°C with derating)

 

Raspuns / Response:

 Functionarea echipamentului la temperaturile indicate in documentatie este obligatorie (valorile precizate ca obligatorii). Fiecare ofertant va preciza modul de functionare al echipamentului ofertat, detaliind si oferind informatii cat mai detaliate despre produsul propus.  /  The operation of the equipment at the temperatures indicated in the documentation is mandatory (the values ​​specified as mandatory). Each bidder will specify the operation of the offered equipment, detailing and providing as detailed information about the proposed product.